top of page
ZeroBuild Forum Nedir ?

“Dünya çözüm bekliyor, Çözüm: Sıfır Enerji Binalar” ……

 

ZeroBuild Forum, iklim acil durumumuzu gözden geçirmeyi ve bu duruma Sıfır Enerji Binalar ile oluşturacağımız çözümlerimizi yansıtmayı amaçlayan çevrimiçi bir sanal etkinliktir.

 

5 gün sürecek etkinlikte, çok uluslu öncü uygulayıcıların yer aldığı oturumlarla yüzlerce ilham verici sunum yer alacak ve iş birlikleri oluşturma fırsatları doğacak.

FUME_2.png
FUME_2.png
FAQ_4.png

ZeroBuild Forum sunumlarında binaların net sıfır hedeflerle ilişkileri, bina sertifikaları, en yeni enerji verimli bina teknolojileri ve gerçek vaka tasarım ve performansları irdelenecektir. Mimarlar, Mühendisler, Müteahhitler, Tasarımcılar, Bina Sahipleri, İşletmeciler, Kamu Görevlileri ve Belediye Temsilcileri ile Teknoloji Şirketleri forumda aşağıdaki konu başlıklarını bulacaklardır;

 1. Sıfır Enerji Bina kavramı,

 2. Binalar ve Sıfır Enerji hedefleri arasındaki ilişki.

 3. Sıfır Enerji Bina tasarımı ve inşa edilmesi için kullanılan stratejileri anlamak için örnek vakaların irdelenmesi,

 4. Sıfır Enerji Binalara ulaşma yolunda kamunun rolü,

 

ZeroBuild Forum, %100 Sıfır Enerji Binalara yönelik dönüşümü desteklemek ve tüm taraflar arasında uyum ve ortaklık sağlamak amacıyla stratejik hedefleri, tanımları, eylem yollarını ve eylemleri yönlendiren temel ilkeleri içermektedir.

 

ZeroBuild Forum, dünyanın dört bir yanından birçok üst düzey özel ve kamu sektörü öncüsünü ilham verici ve pratik bir sanal ortamda bir araya getirmekte, dünyanın Sıfır Enerji Binalar ile herkes için daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamaya yönelik irade ve çözümlere sahip olduğunu ortaya koymayı hedeflemektedir.

Forum sırasında, farklı ülkelerden uzmanlar, iyi tasarımın muazzam potansiyelini gözler önüne sererken, ürün ve bileşen tedarikçileri ve üreticileri de uygulamalarını paylaşacaklar. Forum, sağlıklı binalara başarılı geçişi gerçekleştirmek ve sürdürülebilir enerji geleceğini sağlamak için inşaat sektöründe iyi düşünülmüş ve tutarlı eylem planlarının önemini göstermeye çalışacaktır.

Çoğu durumda, Sıfır Enerji Binaların, yani enerji ihtiyaçlarının % 100'ünü yerinde ya da uzak yenilenebilir kaynaklardan temin eden binaların mümkün olmadığını biliyoruz. Ancak bununla birlikte, enerji verimli ve yenilenebilir kaynaklardan (yerinde / uzak) enerji ihtiyacını karşılayan binaların, gerekli küresel emisyon azaltım düzeylerini elde etmek için en uygun araç olduğunun da bilincindeyiz.

 

Küresel enerji tüketiminin ve ilgili emisyonların yaklaşık %30'undan sorumlu olan yapı ve inşaat sektörü, doğal olarak çözümlerin bulunmasında da önemli bir rol oynayacaktır. Ki Dünya Yeşil Bina Konseyi (WorldGBC) de %100 Sıfır Enerji Binalar'a yönelik eş güdümlü eylemin, tamamen sıfır karbonlu bir çevreye doğru şu iki hedef yoluyla kesin ve iddialı bir dönüşüm gerektirdiğini belirtmektedir:

 • Tüm yeni binalar 2030 yılından itibaren net sıfır karbon prensibiyle çalışmalıdır,

 • Binaların % 100'ü 2050 yılına kadar net sıfır karbon prensibiyle çalışır hale gelmelidir.

 

Aralık 2015'te imzalanan Paris Anlaşması, iklim değişikliğiyle mücadelede tarihi bir öneme sahiptir ve bu anlamda en önemli yarışını başlatmıştır. Bu anlaşma, küresel sera gazı emisyonlarını azaltma yarışı ile sıcaklık artışını 2 santigrat derecenin altında ve ideal olarak 1,5 santigrat derecenin altında tutma hedefi ile iş yapma şeklimizin ne kadar hızlı değişmesi gerektiği konusunda net bir zaman çizelgesi oluşturdu ve 2050 yılına kadar tüm büyük sektörlerin sıfır karbon emisyonu ile faaliyet gösterecek şekilde rotasını değiştirme gerekliliğini ortaya koydu.

 

Bu hedeflere ulaşmak, iklim değişikliğinin en kötü etkilerinden kaçınılmasına yardımcı olacak ve bir dizi başka siyasi ve ekonomik fayda sağlayacaktır. ZeroBuild Forum, bu muazzam zorluğun ancak İş Dünyası, Devlet, STK'lar ve Sivil İnsiyatif'lerin koordineli çabalarıyla aşılabileceğine inanır.

Son BM İklim Eylem Zirvesi de 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmanın önemini tekrar ortaya koydu. Bu, tüm dünya devletleri için, vatandaşlarına yeni bir "Yeşil Anlaşma" sunmaları, Sıfır Enerji Binalar'ı ve devasa bina yenileme programlarını iklim eylem planlarının merkezine koymaları anlamına gelmektedir.

Deneyimi SİZE getiriyoruz!

 

ZeroBuild Forum, teknoloji oturumları, özel iletişim ağı fırsatları ve odaklanmış sunumları ile Sıfır Enerji Bina işininin nasıl geliştirileceği ve dönüşümün nasıl sağlanacağına ilişkin bilgileri içeren uçtan uca bir dijital konferanstır.

 

ZeroBuild Forum'un sanal etkinliği, canlı sunumlar ve soru cevaplar ile son derece etkileşimli bir ortam sunmaktadır. Her yerden deneyimlenmesi mümkündür - evinizden veya ofisinizden ayrılmak zorunda kalmadan!

 

 

Neler Bulacaksınız ?

 

 • Hizmet binalarında Sıfır Enerji Bina prensiplerinin başarıyla nasıl gerçekleştirildiğini keşfedeceksiniz,

 • Sıfır Enerji Bina devriminin yönünü öğrenecek, gelecek fırsatlarını göreceksiniz,

 • Yeni nesil yüksek performanslı ve enerji verimli binaları anlayacak, bu binaları tasarlayan ve inşa eden profesyonellerle tanışacaksınız,

 • Sürdürülebilir ve uygun maliyetli inşaat projeleri gerçekleştirmenize olanak tanıyan en yeni çözüm ve ürünleri bulacaksınız,

 • Hizmet binalarında operasyonel verimliliği arttırırken aynı anda enerji tüketiminin nasıl azaltılacağını dinleyeceksiniz,

 • Konut ve hizmet binalarında hangi teknik sistemlerin enerji verimliliğini artırmak için en büyük potansiyele sahip olduğunu keşfedeceksiniz,

 • Rekabetçiliği artırmak ve stratejik hedeflere ulaşmak için enerji verimliliği programlarından nasıl yararlanılabileceğini içeren vaka çalışmalarını göreceksiniz,

 • Yenilenebilir enerjinin kitlesel olarak benimsenmesini sağlamak için binaların nasıl mikro şebekelere dönüştüğüne şahit olacaksınız,

 

ZeroBuild Forum'da siz de Sıfır Enerji Binalar devrimine katılın!

bottom of page