top of page
Teknik Gezi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekolojik Binası "Pasif Bina" Teknik Gezisi

 

Pasif bina prensiplerini gerçek bir yapıda görebilmek amacıyla Türkiye'nin ilk ve tek pasif binası olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekolojik Binası'na yapılacak teknik gezi.

FUME_2.png
FUME_2.png
TECHNICAL_VISIT.jpg

Gaziantep Ekolojik Bina Projesi

 

Türkiye’de PassivHaus sertifikasına sahip ilk yapı olma özelligini taşıyan ve LEED Platinium sertifikasına aday “Gaziantep Ekolojik Bina”, Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ortak yürüttügü çalışmalarla 100.Yıl Atatürk Kültür Parkı içerisinde inşa edilmistir.

 

Ipekyolu Kalkınma Ajansı’nın destegini alan ve Insan Kaynakları Merkezi olarak işlevlendirilen Ekolojik Bina, ayrıca örnek bir yapı olarak, yenilenebilir enerjilerin anlatıldıgı ve tanıtıldıgı bir merkez olarak da hizmet vermektedir.

 

Gaziantep Ekolojik Bina, asgari düzeyde karbon salımı yapan ve yenilenebilir enerji sistemlerini kullanan bir örnek yapı olarak kente kazandırıldı.

FUME_2.png
FUME_2.png
Passive Houses Open Days - Ekolojik Bina Tanıtım in Gaziantep, Turkey
Videoyu Oynat

Sunum & egitim alanları

 

Ekolojik Bina’nın içerisinde 60 kişilik bir konferans salonu bulunmaktadır. Enerji tasarrufu ve sürdürülebilir enerji kaynakları hakkında yeni fikirlerin paylaşılıp geliştirilebilecegi bu alan dısında, binanın girişinde gerek turistlerin bilgi toplamaları, gerekse ögrencilerin çalışma alanı olarak kullanabilmeleri için bir bilgisayar odası, onun devamında ise esnek kullanım imkânı olan dinlenme, bekleme ve sergi alanı tasarlanmıstır. Yapı içerisindeki mevcut sistemler ise ziyaretçilere tanıtıcı filmler ve bina maketi üzerinden tanıtılmaktadır.

 

Neden Pasif?

A. Kompakt mimari tasarım

B. Toplu taşıma ve yaya ulaşımını destekleyen konum

C. Yeşil çatı sistemi

D. Yeşil peyzaj alanı

E. Dogal aydınlatmayı destekleyen mimari

F. 3 Camlı pencere sistemleri ve ısı yalıtımlı dograma sistemi

G. Yüksek ısı yalıtımlı bina kabugu

H. Toprak kaynaklı havalandırma/ ısı dengesi sistemi

İ. Su kaynaklı sogutma sistemi

J. Su yeniden kullanım/arıtma sistemleri

K. Düsük enerji kullanan led aydınlatma

L. Güneş pilleri

 

Ekolojik Bina’nın teknik özellikleri

FUME_2.png
FUME_2.png
Gaziantep Ekolojik Bina Teknik Sistem Animasyonu
Videoyu Oynat

İhtiyacı dogrultusunda boyutlandırılmış olan Ekolojik Bina’nın inşasında kaynak kaybı ve atık oluşumu engellenmiş, kompakt mimari tasarımla gereginden fazla enerji tüketiminin de önüne geçilmistir. Binanın gereksinimlerine yönelik olarak, asgari düzeyde enerji sarfiyatına ihtiyaç duyan ve bu dogrultuda düşük karbon salınımını destekleyen çeşitli sistemler uygulanmıştır.

 

Binada kullanılan enerji nasıl saglanmaktadır?

 

Günes pilleri: Binada ihtiyaç duyulan tüm enerji, yapının bahçesinde bulunan güneş pillerinden saglanmaktadır. Fotovoltaik adı verilen bu sistemler, güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmekte ve elde edilen enerji yapıya aktarılmaktadır.

 

Binanın ısıtma, sogutma ve havalandırması nasıl saglanmaktadır?

 

Havalandırma ve ısı / nem dengesi sistemi: Yapıdaki “ısı geri kazanımlı havalandırma santrali” ile içerideki ısı, nem ve hava kalitesi ideal seviyede tutulurken, evdeki konfor şartları tam olarak gerçekleştirilmektedir. Bu sisteme destek amacıyla olusturulan “Kanada Kuyusu” adı verilen bir uygulamayla, topragın 1.70 metre altında tesis edilen borularla kışın sıcak, yazın serin hava havalandırma sistemine taşınmaktadır.

 

Sudan suya ısı pompası sistemi: Ekolojik Bina’da gerçekleştirilen bir diger uygulama da “Isı Pompası”

sistemidir. Bu sistemde, derin kuyulardan pompalar vasıtasıyla emilen su ısı pompasına gönderilmekte, enerjisi alınan su tekrar deşarj kuyusuna boşaltılmaktadır. Isı pompası kullanılarak yazın soguk su (7/12°C) ile sogutma, kışın ise (55/45°C) sıcak su ile ısıtma saglanmaktadır. Bina kabugu yerden ısıtma, serinletme ve havalandırma santralleri yardımıyla 12 ay boyunca ideal sıcaklık, nem ve hava kalitesinde tutulmaktadır.

 

Yalıtım: Ekolojik Bina’nın en önemli özelligi, yüksek seviyede ısı yalıtımı saglayarak enerji gereksinimini minimum seviyeye indirmesidir. Yapının dış kabugunu sarmalayan 40 cm kalınlıgındaki “cam yünü ısı yalıtım levhaları” bina içerisindeki ısıyı dengede tutmaktadır.

 

3’lü pencere sistemi: Binada uygulanmış olan ısı geçirgenlik katsayısı düşük olan 3 camlı pencere sistemleriyle de ısı kaybının önüne geçilmektedir.

 

Düsük enerji sarfiyatlı aydınlatma sistemleri nelerdir?

 

Bina konumu / ışıktan etkin yararlanma: Yapı, dogal ışıktan en yüksek düzeyde yararlanılması amacıyla, güneye bakan bir konumda inşa edilmistir.

 

Cephe duvarındaki açıklıklar: Binanın güney cephesine yönelik olarak tasarlanmış genis pencerelerle gün ışıgından yüksek verim alınması planlanmıştır.

 

Led aydınlatmalar: Binadaki yapay aydınlatma elemanlarında ise enerji tüketimini minimum düzeyde tutan Led aydınlatma armatürleri kullanılmaktadır.

 

Suyun etkin kullanımı nasıl saglanmaktadır?

 

Bina bahçesindeki yagmur suyu depolama ve su arıtma sistemleriyle, suyun etkin kullanımı saglanmıştır. Gri suların yeniden kullanılması amacıyla tasarlanan arıtma sistemiyle geri kazanılan su, klozet rezervuarlarında; yagmur suları da peyzaj sulamasında kullanılmaktadır. Düşük debili, basınçlı armatürler ve susuz pisuar kullanımı ile de su tasarrufu saglanmaktadır.

 

“Yesil Çatı” sistemi nedir?

 

Ekolojik Bina projesinde, çevre dostu yapı çözümlerinden biri olan “Yeşil Çatı” sistemi

uygulanmıstır. “Yeşil Çatı” kısaca, bina çatısına klasik kaplama malzemelerinin yerine, izolasyon

ve yalıtım malzemeleri ile desteklenmiş yeşil bitki ve çiçeklerin ekilmesiyle oluşturulmaktadır.

Bu sistem, bina içerisindeki nem miktarının ve karbon salınımı düzeyinin dengelenmesine de katkıda bulunmaktadır.

 

LEED Sertifikası nedir?

 

Leadership in Energy and Environmental Design (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) dünyada tanınırlıgı ve kabul edilebilirligi en yüksek yeşil bina sertifikası olup ABD’deki Çevre Dostu Binalar Konseyi tarafından geliştirilen bir dizi kriteri içermektedir. Bu alanda standartlaştırma ve sertifika çalışmaları yapan kurumların ortaya çıkması ile yeşil bina standartlarına uygun yapılara sertifikalar verilmeye baslanmıstır. Sertifika alan binalar yeşil bina unvanı ile prestij kazanmakta ve satış/kira degerleri artmaktadır. Gaziantep Ekolojik Bina projesi LEED’in en yüksek derecelendirme seviyesi olan Platin sertifikasını almaya adaydır.

 

PassivHaus nedir?

 

PassivHaus (Pasif Bina) tasarımının odak noktası, konfordan ödün vermeden ve sadece yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanmadan binalardaki ısıtma ve sogutma sistemlerinde enerji tasarrufu saglamaktır. PassivHaus kavramı yalnızca konutlar için geçerli olmayıp bu standartlarda inşa edilmis

birçok okul, kamu binası ve endüstriyel yapı da bulunmaktadır. PassivHaus’ların en önemli özellikleri yüksek yalıtımlı yapılar olmaları ve havalandırma sistemini bir ısı aracı olarak kullanmalarıdır. Bu binalarda ısınma gereksinimi önden ısıtılmış hava ile gerçekleştirilmektedir. Düşük enerji yapı standardı taşıyan PassivHaus kavramı, 90’lı yılların basında Passivhaus Enstitüsü’nden Dr. Wolgang Feist tarafından Almanya’da geliştirilmistir.

 

Ilk PassivHaus örnegi olan Darmstadt Kranichstein’in 1991 senesinde inşa edilmesinin ardından dünya genelinde 50,000’e yakın PassivHaus hayata geçirilmiştir. PassivHaus’ların Türkiye’deki ilk örnegi ise “Gaziantep Ekolojik Bina”dır.

bottom of page