Alçıpan® Sistemleri ve Sürdürülebilir Çözümler

Küresel ısınmanın en önemli sonucu iklim değişimidir. İklim değişikliği, günümüzde insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük sorunların başında geliyor. Söz konusu değişiklik; fosil yakıtların yakılması, arazi kullanımındaki farklılıklar, orman alanlarının azalması ve sanayi süreçleri gibi büyük oranda insanoğlu faaliyetlerinin sonucunda oluşuyor. İklim değişiminin etkilerini üç grupta toplamak mümkündür. Bu gruplar; sel, fırtına ve aşırı sıcaklar gibi olayları kapsayan değerlerdeki aşırı artış, kuraklık ve deniz seviyesinde yükselme olarak sıralanabilir. Şüphesiz, üç gruba giren olayların tümü insanlık için büyük sorunlar yaratacaktır. Küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin önüne geçmek için karbondioksit emisyonunun azaltılması şart!

Aynı zamanda doğal hammaddelerin korunmasında geri dönüşüm çalışmalarının önemi gün geçtikçe artarken, sanayi kuruluşlarının çevre dostu uygulamaları eko-sürdürülebilirlikte merkezi bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2017 yılı itibarıyla başlatılan Sıfır Atık Projesi, belgelendirme sistemi ile sanayi kuruluşlarını teşvik etmektedir.

Knauf’ta yenilenebilir enerji esastır…

Tüm bu bileşenlerle çerçevesinde Knauf, sürdürülebilirlik bakış açısını uzun vadede başarının ön şartı olarak kabul etmektedir ve sürdürülebilirlik alanında kendini sorumlu hissetmektedir. Alçı taşı ocaklarının rehabilite edilmesinden kullanılan katkı maddelerine ve emisyon rakamlarına kadar birçok konuda çalışmalar yürütmektedir. LEED V4 esaslarına göre binalarda enerji tüketimi, çevresel etkisi düşük çevreci ürün ve kaynak kullanımı, çevresel etkisi düşük hammadde tedariki ile yapılmış ürün kullanımı, iç ortam hava kalitesi, üretim sonrası oluşan atıkların geri dönüşümünün sağlanması konularında alçı ve alçı plaka ürünlerimizin sunmuş olduğu olumlu katkıları vardır. Ve bu çalışmalarının sonucunda 2013 yılından beri Knauf Türkiye, yeşil bina sertifikası alacak çok sayıda projeye destek vermiş olmakla birlikte vermeye de devam etmektedir.  Ayrıca Knauf fabrikalarında doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan çalışmalar yaparak uluslararası bir standart olan ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardını da almaya hak kazanmıştır. Fabrikalarında sürdürülebilirlik ve sürekli iyileştirme için her yıl enerji verimliliğinde iyileştirme sağlayan Knauf, bu çalışmalarının tamamını online olarak takip etmektedir. Aynı zamanda da eko-sürdürülebilirlik çatısı altında Knauf, fabrikalarında çevresel projeleri ile geri dönüşüme yönelik tüm tedbirleri alıp uygulamaya geçirerek, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri  tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Ankara Ahiboz I-II ve İzmit Fabrikaları için Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanmıştır.

katkılarıyla...
knauf_mavi.jpg
FUME_2.png
FUME_2.png
KNAUF_2.jpg
FUME_2.png
FUME_2.png
KNAUF_1.jpg

Döngüsel ekonomiye katkı…

Sektörde bir ilk gerçekleştirerek İzmit ve Ahiboz fabrikasında geri dönüşüm tesisi kuran Knauf, bu tesisle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Atık Minimizasyon Tesisi Belgesi”ni almaya da hak kazanmıştır. Tesiste kusurlu alçı levha ürünler, peyderpey geri kazandırılarak üretime tekrar dahil edilmektedir. Tüm fabrikaları için düzenli emisyon ölçümleri, atık su ve atık analizleri yaparak hava, su, toprak için önemli üç çevresel etkiyi takip eden Knauf, sürdürülebilir bir dünyaya olan inancıyla negatif etkileri en aza indirgemeye çalışmaktadır. Ayrıca Çimento fabrikaları ile ortak projeler hazırlayıp geri dönüşüme katkılar sunmaktadır.

Alçıpan® Sistemleri ve Sürdürülebilir Çözümleri

Yangın Dayanımı

Yaşanan bir yangın sonrası, binanın tadilatı ya da yeniden inşaası sırasında harcanan enerji ve buna ek olarak yangın anında oluşan karbon emisyonu karbon ayak izini sınır değerlerin çok üzerine çıkarabilmektedir. Bu sebeple binaların projelendirme süreçlerinde yangın dayanımı ile ilgili aksiyonları almak büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda Knauf sahip olduğu geniş ürün yelpazesi ile binalarda 30 dk dan 120 dk ya kadar yangın dayanımı sağlayacak alçı plakaları ile mimaride sürüdürülebilir çözümler sunmaktadır. Ayrıca FireWin ürün gamı ile pasif yangın koruma çözümlerini bir üst noktaya taşımayı hedefleyen Knauf, sıva, silikon, köpük, bant, bloklar ve kelepçeleri içeren geniş ürün yelpazesi ile yangından koruma için gereken her şeye tek bir kaynaktan ulaşmayı mümkün kılar.

 

Ses Yalıtımı

Binalarda aranan konfor düzeyleri ancak doğru ses yalıtım önlemleri ile sağlanabilir. Knauf duvar giydirme sistemleri mevcut bileşenlerin ses yalıtımının iyileştirilmesine imkan verir - yeni, modern bir konut girişinde veya iki konut arasındaki ek ses yalıtımında bu sistemler kullanılabilir. Profil tipi ve kalınlığı, Alçıpan® çeşidi gibi bileşenleri değiştirerek her bir ses yalıtım sınıfına göre alternatif sistem çözümleri sunabilmekteyiz. Bu sayede, tasarımcılar ses yalıtım kriteri olarak bu sınıflandırmadan yararlanıp tasarımda ulaşmak istedikleri akustik konforu sunduğumuz çözümlerden faydalanarak yakalayabilmektedir.

http://www.teknik.knauf.com.tr/tr/teknik-araclar/ses-yal%C4%B1t%C4%B1m%C4%B1-arac%C4%B1/

4_Stop_CLIMATE_CHANGE.jpg

Mekansal Akustik

Konforlu bir mekanın tasarlanabilmesi için akustik değerlerinin yüksek olması gerekmektedir. Bu sayede, ortamdaki konuşmanın anlaşılabilirliği sağlanırken kişilerin verimliliği artmakta ve konsantrasyonları olumlu yönde etkilenmektedir. Akustiğin kötü olduğu koşullarda ise, ses dinleyiciye ulaştıktan sonra yankılanmakta ve aynı ses farklı bir yol izleyerek dinleyiciye tekrar ulaşmaktadır. Arada geçen süre, dinleyicinin bu farklı sesleri algılayabileceği ve performansının olumsuz yönde etkilenebileceği kadar uzundur. α değeri 1,00’a ulaşan ürünler ile mekanlarda oluşabilecek yankı kolaylıkla engellenebilir. Deneyimlemek için tıklayınız.  http://mekansalakustiksimulasyonu.knauf.com.tr/

 

Isı Yalıtımı

Binalarda ısı yalıtımı sürdürülebilir olmalı, uygulandığı bölgeye göre ısıl ve akustik performanslarını uzun süre koruyacak şekilde tasarlanmalıdır. Mantolama sistemlerimiz sadece Türkiye koşulları için değil birçok sıcak ve soğuk iklim bölgeleri dikkate alınarak tasarlanmıştır.

Her binaya özel ayrı mantolama ile optimum ısı düzeyine erişilebilir. Sonuç ise sürdürülebilir ve iyileştirilmiş iç mekan sayesinde yakıt tasarrufu sağlar. 

 

Sismik Tasarım

Depremler tüm dünyada insanlar, çevre ve doğa için büyük tehlike oluşturmaktadır Depremlerin çoğu her ne kadar küçük şiddetli olsa da büyük şiddetli depremlerin sonucu maalesef ağır hasar ve can kayıplarına neden olmaktadır.

 

Alçıpan® ile oluşturulan kuru yapı sistemlerinin sismik avantajları; hafif olmaları, binanın ölü yükünü azaltmaları ve süneklikleridir. Sertlik / süneklik, binaların taşıyıcı yapıları, malzeme özellikleri ve yapı elemanlarının bağlantı detayları ile ilişkilidir. Alçıpan® Sistemleri, dinamik yükler karşısında sünek davranış gösterdiğinden dolayı deprem anında taşıma güçlerini kaybetmeden büyük deformasyonlara uğrayıp deprem enerjisini absorbe edebilirler. Yapının elastik ve plastik davranışına uyum sağlayarak bu özelliği sağlarlar.

 

Deprem yükü, binanın ağırlığı ile doğru orantılı olduğundan, geleneksel ağır duvarlarla yapılan binalarla karşılaştırıldığında hafif duvarlarla yapılan binalar deprem yükünden daha az etkilenir. Geleneksel ağır duvarla yapılan binalarda oluşan büyük deprem yüklerini karşılamak için ise konstrüksiyonun statik hesabında daha çok malzemeye (betonarme, çelik, vs.) ihtiyaç duyulur ve ekonomik olmaz. Yapılan bir çok test, kat ötelenme oranları incelendiğinde hem maksimum taşıma gücü değerinde hem de göçme noktasında Alçıpan® ile oluşturulan kuru yapı sistemlerinin geleneksel duvar sistemlerine göre çok daha büyük kat ötelenme oranı sergiledikleri görülmektedir. Özellikle Alçıpan duvar sistemleri maksimum taşıma gücüne çok daha fazla kat ötelenme oranı sergileyerek ulaşabilmektedir.

FUME_2.png
FUME_2.png
KNAUF_3.jpg
FUME_2.png
FUME_2.png
KNAUF_4.jpg

Güvenlik Sistemleri

Yapısal radyasyondan koruyucu önlemlerin tümünün temel ilkesini röntgen düzeneğinin üreticisi tarafından hazırlanacak bir radyasyondan korunma planı oluşturmaktadır. Çünkü sonuçta gerekli koruyucu tabakanın kalınlığı kullanılan cihaz tipinin tüp gerilimine bağlıdır. Bu arada koruyucu tabaka için koruyucu malzeme olarak daima kurşun kullanımı belirtilmiştir. Tüp gerilimi ne kadar yüksek olursa gerekli kurşun tabaka kalınlığı da o kadar kalındır.

Başka malzemelerden koruyucu tabakalar için koruma etkisi kurşun eşdeğeri olarak belirlenir. Bir malzemenin kurşun eşdeğeri hangi kurşun kalınlığının malzemenin koruma etkisine eşdeğer olduğunu verir. Knauf radyasyondan korunma sistemleri ile radyolojide ve radyoterapide daha düşük gücün kullanımı söz konusudur. Radyasyondan korunma burada koruyucu odayı ayıran parçalar şeklinde kullanılan malzemelerin özel kurşun eşdeğerleri ile sağlanır. Geleneksel olarak kullanılan kurşun levha laminasyonlu alçı plakalar bununla birlikte ağırlıkları nedeni ile zor işlenir, uygulamada kesintisiz bir radyasyondan korunma sağlamak için son derece yüksek dikkat gerektirir. Bu metot için Knauf Safeboard kurşunsuz alternatifler sunar: tasarımda daha esnek, işlemede daha kolay, genel tasarımda ekonomik ve güvenliği kanıtlanmış! Tasarımda net bir avantaj: güvenli, kurşunsuz radyasyondan koruyucu plaka, "normal" bir Alçıpan® gibi işlenebilir.

Yüzey Kalitesi 

Uygulanacak bölme duvar sisteminin yüzey yapısına ve kalite beklentilerine göre uygulama süresinin yaklaşık üçte biri Alçıpan®'ların dolgu işlemleri için harcanmaktadır. Son yıllarda, yapı sahiplerinin beklentileriyle birlikte dolgu işlemine ilişkin beklentiler de artmıştır. Yüzey kalitesi sınıflandırması için yol gösterici olan K1 ila K4 sınıflarını doğru uygulamak, bu beklentileri karşılamak için en faydalı yöntemdir. Çeşitli derz doldu ve yüzey sonlama alternatifleri ile yüzeylerde olası çatlaklardan tamamen kurtulmak mümkün. Eurogypsum tarafından da kabul görmüş 4 yüzey kalitesine özel çözümlerimizi deneyimlemek için:

http://yuzeykaliteleri.knauf.com.tr/

 

Cephe Yüzey Sonlama

Sıva ürünlerinin yüksek işleme kalitesi ve uzun ömrü ile tüm cephe taleplerine yanıt vermesi beklenir.

Taraklı sıva, perdahlı sıva, oluklu sıva, keçeli sıva veya bağımsız bir yapı olup olmadığı - bu arada kişisel tasarımda hiç bir sınır konulmamıştır. Knauf sonlama sıvaları yüzey tasarımının farklı olasılıkları sayesinde her yapı projesine bireysel bir profil sunar, aynı zamanda yapı malzemesini korur ve değerini sürdürülebilir şekilde artırır.

Mineral dış sıvaları tasarımcılara, mimarlara ve inşaatçılara vizyonlarının gelişiminde hemen hemen sınırsız bir tasarım seçenekleri alanı sunar. Farklı renkler, yapılar ve işleme şekilleri zamana bağlı olmayan güzellikteki bir estetik içinde bireysel desenleri mümkün kılarlar. Aynısı yapılarına ve renklerine göre özel bir ambiyans sağlayan mineral iç sıvalar için de geçerlidir.

Macunumsu, organik temperlenmiş silikat ve silikon reçine sıvalar mikro gözenekli bir yüzeye sahiptir. Sıvanın mikro gözeneklerinden yaklaşık 10.000 kere daha büyük olan en küçük su damlasının bile sıvanın içine nüfuz etme şansı yoktur. Buna karşılık nem - su buharı molekülleri mikro gözeneklerden yakl. 2.500 kere daha küçüktür - kolaylıkla dışarı kaçabilir.

Knauf SM 700® Pro cephe yüzeylerinde aranan taraklı sıva, perdahlı sıva, oluklu sıva, keçeli sıva gibi daha pek çok estetik yüzey çeşidi ile sınırsız tasarım kolaylığı sağlar. Knauf çözümleri her projeye ayrı estetik seçenekler sunarken, aynı zamanda yapıyı korur ve değerini sürdürülebilir şekilde artırır.