top of page
Sıfır Enerjili Binalar ve Ses Yalıtımı

Son kullanıcıların, kullanım amacına uygun şekilde mimari yapılardan, ekonomik olması, dış etkilere karşı dayanıklı olması, estetik olması ve işlevsel olması gibi beklentileri vardır. Bütün yapılar işlevi gereği, kullanıcısına konforlu bir yaşam/kullanım alanı sunabilmelidir. Konfor denildiğinde ilk akla gelen başlık ise, akustik konfordur. Bu beklentilere ek olarak sürdürülebilir geleceğin sağlanabilmesi adına, tüm dünyanın yeni beklentisi; çok düşük miktarda enerji tüketen ve doğaya zarar vermeden bu enerji ihtiyacını tercihen yenilenebilir kaynaklar ile karşılayabilen yapıların inşa edilmesidir.

 

Binalar, tasarım ve inşaat aşamalarının ardından kullanıma hazır hale gelmektedir. Binaların kullanım aşamasında en az düzeyde enerji harcaması hedeflenirken, inşaat aşamasında da geri dönüştürülmüş malzemeler tercih edilerek doğal kaynakların bina üretiminde en az düzeyde kullanımı, Sıfır Enerji Bina kavramına inşaat aşamasında da hizmet eden önemli bir olgudur.

 

Sıfır Enerji Bina, yapılarda geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı ve akustik kavramları birlikte düşünülmesi, yapılarda geri dönüşüm malzemelerin kullanılarak akustik konforun sağlanması, oldukça yaygınlaşmış ve önümüzdeki yıllarda daha fazla talep görecek bir yaklaşımdır. Ancak birçok konuda olduğu gibi Akustik bir bilim dalıdır ve mimari akustik çözümleri bir uzmanlık alanıdır. Geri dönüştürülmüş malzemelerin, yapılarda akustik konforu sağlamak amacıyla kullanımı, bilimsel yöntemlerle ortaya konmuş kurallar çerçevesinde olmalıdır.

katkılarıyla...
DKM_LOGO.png
FUME_2.png
FUME_2.png
DKM İnşaat | Tunex Darbe Sesi Yalıtım Membranı Tanıtım Filmi
Videoyu Oynat
FUME_2.png
FUME_2.png
1.jpg

MİMARİ AKUSTİK

Mimaride akustik kavramı iki ana başlıkta incelenmektedir; Hacim Akustiği, Yapı Akustiği

1- Hacim Akustiği

Hacim akustiğinde hedeflenen, duyulan sesin kalitesini artırmaktır. Tiyatro salonu, konser salonu, konferans salonu, dini mekanlar gibi dinleyicilerin yer aldığı bütün salonlarda ve/veya yemekhane, ofis gibi içinde topluluğu barından hacimlerde, akustik konforun sağlanabilmesi için hacim akustiği çalışmaları yapılarak, dinleyiciye kaliteli sesin ulaştırılması veya mekanda rahatsızlık yaratacak yankılanmaların ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Hacim akustiği tasarımı;

 

 • Hacmin kullanım amacı,

 • Hacmin büyüklüğü,

 • Hacmin biçimlenişi (Mimari tasarım),

 • Dinleyici sayısı,

 • Dinleyici konumu,

 • Yüzeyde kullanılan malzemelerin özellikleri (yüzey pürüzlülüğü, gözenek yapısı, yutucu/yansıtıcı olması, vb)

 

gibi bir çok değişken değerlendirilerek yapılmaktadır. Hacmin kullanım amacı, akustik konforun ne düzeyde sağlandığını denetleyen değerlendirme kriterlerini ve bu değerlendirme kriterleri için en uygun aralığı belirleyen en önemli faktördür.

2- Yapı Akustiği

Yapı akustiği, içinde yaşadığımız mahallere, komşu mahallerden gelebilecek istenmeyen seslerin en az düzeye indirilmesini inceleyen akustik dalıdır. Değerlendirilmesi ve çözümü itibariyle farklılık göstermesi nedeniyle, hava doğuşlu seslerin yalıtımı ve darbe doğuşlu seslerin yalıtımı olarak iki başlıkta değerlendirilmektedir.

2.1- Hava Doğuşlu Seslerin Yalıtımı

Konuşma sesi, müzik sesi, televizyon sesi gibi seslerin alt-üst ve yan mahallere iletiminin en aza indirgenmesini inceler. Hava doğuşlu ses yalıtımının yapılabilmesi için, bölme elemanın hava doğuşlu ses yalıtım performansının (Rw) yüksek olması gerekmektedir. Kesitin performansı, ağır ve esnek bariyerler ile lifli malzemeleri kütle – yay – kütle prensibine uygun bir şekilde kullanarak istenilen düzeye getirilebilir. Bir bölme elemanının, saha ortamında hava doğuşlu seslere karşı sağladığı yalıtım, bölme elemanının;

 

 • Birim alan kütlesine (Ağır malzeme kullanımı performansı artırır)

 • Alanına,

 • Esnekliğine, (Esnek malzeme kullanımı, özellikle bas frekanslardaki performansı artırır)

 • Kalınlığına,

 • Bağlı olduğu diğer yapı elemanlarının birim alan kütlelerine ve hava doğuşlu ses yalıtım performanslarına,

 • Diğer yapı elemanlarıyla bağlantı tiplerine (esnek/rijit)

 • Alıcı odanın hacmine, (Alıcı oda hacmi büyüdükçe performans artar) bağlıdır.

FUME_2.png
FUME_2.png
2.jpg
FUME_2.png
FUME_2.png
3.jpg

2.2- Darbe Doğuşlu Seslerin Yalıtımı

Topuk sesi, koşma sesi, yere eşya düşmesi sesi gibi döşeme üzerinde oluşan darbe etkisiyle, özellikle darbenin oluştuğu döşemenin hemen altında kalan hacimde duyulan sesi inceler. Darbe doğuşlu ses yalıtımında, alıcı odasında duyulan ses incelenir. Darbe sesi yalıtımı için, şap ile betonarme arasında, uygun özellikte şilte kullanarak yüzer döşeme uygulaması yapılması birçok durum için zorunludur. Alıcı odasında duyulan darbe sesinin düzeyi;

 

 • Döşemenin;

  • Birim alan kütlesine, (Kütle arttıkça alt kattan duyulan ses azalır, performans artar)

  • Alanına,

  • Kalınlığına,

  • Bağlı olduğu diğer yapı elemanlarının birim alan kütlelerine ve hava doğuşlu ses yalıtım performanslarına,

  • Diğer yapı elemanlarıyla bağlantı tiplerine (esnek/rijit) bağlıdır.

 • Şap altında kullanılan şiltenin;

  • Dinamik sertliğine, (Düşük dinamik sertliğe sahip şiltenin performansı daha yüksektir)

  • Darbe sesi yalıtımı laboratuvar ölçümüne,

  • Şiltede oluşan basınç sünmesi, (10 yıllık basınç sünmesinin çok düşük olması uzun vadeli performansın olacağını gösterir. %5-%7 civarı idealdir)

 • Yüzer döşemenin birim alan kütlesine (Kütle arttıkça alt kattan duyulan ses azalır, performans artar),

 • Alıcı odanın hacmine bağlıdır.

bottom of page