top of page

Sıfır Enerji Binaların İnşasından İşletmesine Meteoroloji ve İklim İlişkisi

Dr. Levent Yalçın, Meteorolojist, Yenilenebilir Enerji Uzmanı, YEŞİL RADYO Program Yapımcısı

Sıfır enerji binaların tasarımı ve işletimi süreçlerinde, ruhsat vereninden denetçisine; bina sahiplerinden, tasarımcısına; politika yapıcılardan, bina işleticisine; malzeme üreticilerinden uygulayıcılara, tedarikçilerden finansçılara kadar her seviye için iklimsel ve meteorolojik veriden yararlanmanın usullerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Veri ve bilgi yoğun bir çağda, hizmetlerin ve girdilerin detaylandırılmış hallerinin işlerlik kazandırılması, uygulama başarılarını ve verimliliği ençoklayacaktır. Uygun formata dönüştürülmüş, yerleşik düzenlere entegre edilebilmiş iklim verisi ve meteorolojik bilgi, projelerin belirsizlik ve risklerini en aza indirgeyecektir. Verinin temini, verinin bilgiye evrilmesi, bilginin bölgesel ve noktasal olarak dönüştürülmesinin ardından, ilgili tarafların kullanımının sağlanması hedeflere ulaşmada öncelikli koşul olarak karşımızda durmaktadır. Sıfır enerji binanın tüm ekonomik ömrü süresince meteorolojistler ile “binacılar” arasında bu bilgi birikiminin paylaşılıyor olması ve iş birliğinin geliştirilmesi hedefler arasındadır.Comments


bottom of page