top of page

Neler Konuşuldu? Neler Konuşulacak? Zero Build Türkiye

Zero Build Türkiye’20 oturumlarında neler konuşuldu, hangi konulara değinildi? Zero Build Tükiye’21 için hazırlıklar ne durumda, burada neler konuşulacak?


21.yüzyılda dünyada gerçekleşen teknolojik yenilikler ve gelişmeler aynı zamanda enerji kullanım miktarını arttırdı. Enerjinin büyük bir bölümünün binaların yapım ve kullanımında tüketilme gerçeği tüm dünya ülkelerini bina sektöründe enerji tasarrufunu oluşturabilecek çalışmalara ve bu çalışmalar kapsamında düzenlenen yasal mevzuatlara yöneltti. Tüketilen enerjinin önemli bir kısmının ithal edildiği, enerji tasarrufunun bizlere getireceği kazancın her geçen gün daha iyi anlaşıldığı ülkemizde, sadece binalarda kullanmak için her sene yaklaşık 15 milyar dolar enerji ithal ediliyor. Dışa bağlı ülkelerin aldığı riskleri gözler önüne seren pandemi dönemi bu alanda alınması gereken önlemlerin ne derece önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Avrupa Birliği’nde 1 Ocak 2021’den itibaren tüm yeni binalarda zorunlu hale getirilen ve birçok ülkenin de eylem planlarında yer alan Sıfır Enerji Binalar ülkemiz ve dünyamız açısından büyük önem taşıyor. Ülkemizdeki enerji ithalatının yükünü azaltmak yönünde etkili çözümler sunan ve gelinen süreçte zaruri hale gelen ‘Sıfır Enerji Binalar’ kapsamında adeta bir yol haritası sunan ZeroBuild Türkiye ’21, “Right Now, GO! - Hemen Şimdi, Harekete Geç” sloganı ile Türkiye ve dünya kanaat önderlerinin katılımıyla 22-26 Eylül 2021 tarihinde dijital ortamda gerçekleşecek. Enerji verimliliği çerçevesinde ‘Sıfır Enerji Binalar’’ konusunu tüm yönleriyle ele alacak zirvede; çözümler, yöntemler ve örnek projeler yer alacak. Yaşanılabilir bir dünya için enerji verimliliği ve enerji tasarrufunun önemine bir kez daha dikkat çekecek olan ZeroBuild Türkiye ’21, ‘Sıfır Enerji Binalar’a dönüşümün ülke gündemimizde yer alması için çalışmalarına son hızla devam ediyor.

Birleşmiş Milletler tarafından 2030 yılı için belirlenen sürdürülebilir kalkınma amaçları arasında yer alan; “Erişilebilir ve Temiz Enerji”, ‘Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” ve “İklim Eylemi” konularının odağında yer alan ‘Sıfır Enerji Binalar’; bu önemi nedeniyle ilk kez uluslararası boyutta geçtiğimiz yıl 23-27 Eylül tarihleri arasında “Dünya Çözüm Bekliyor” sloganı ile ZeroBuild Türkiye’20’de ele alındı. ZeroBuild Türkiye ’20’de, yüzde 100 Sıfır Enerji Binalara dönüşümü desteklemek amacıyla kamu, özel sektör, akademisyenler, inşaat malzemesi üreticileri, sivil toplum kuruluşları, üniversite öğrencileri, mimarlar, mühendisler, konut sakinleri ve çevre gönüllüleri gibi birçok farklı kitle bir araya geldi.

İlk senesinde toplam 35 ülkeden 136 fikir önderinin 48 oturumda bir araya geldiği Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Forumu büyük başarı yakalayarak konuyla ilgili tüm sektörde ilgi uyandırdı. 136 fikir önderi, enerji tasarrufunda ülkemiz için çok önemli olan Sıfır Enerji Binalar’ı her açıdan ele aldı ve konu kamu ve özel sektörün gündemine taşındı. 30’a yakın dernek ve kuruluşun resmi destekçisi olduğu ZeroBuild Türkiye’20’, 5 gün süren etkinliği kapsamında 14 bine yakın kişiye erişim başarısına ulaştı.

Gerçekleştirilen forum ile tüm katılımcılara Sıfır Enerji Binalar hakkında özel ağ oluşturma fırsatı sunan ZeroBuild Türkiye’20; yapı malzemeleri, yenilenebilir enerji, yalıtım, havalandırma, ısıtma, soğutma, ev otomasyonu, aydınlatma, ev aletleri, mimarlık ve müşavirlik hizmetleri gibi tüm ilgili disiplinler ve tedarikçileri ortak bir platformda bir araya getirdi. Bu geniş ağı daha da büyütmeyi hedefleyen ZeroBuild Türkiye’21’, enerji tasarrufunda büyük önemi olan sıfır enerji binalar

konusunda farkındalığın yaygınlaşması ve kamuoyunun dikkatini çekmek için girişimlerine devam ediyor.

“Farkındalık başladı, şimdi harekete geçme zamanı”

Enerji konusu hem bugün hem de yarınlar için her zaman gündemini koruyan bir konu. Enerjiyi doğru ve bilinçli kullanmak, tasarruf sağlayacak uygulamaları tercih etmek gelecek nesillere bırakılacak miras için önemli. Enerji tasarrufunu maksimumda sağlayacak yaklaşımlar kapsamında köklü bir çözüm olan Sıfır Enerji Binalara dönüşüm konusunu anlatmak ve bir yol haritası oluşturmak hedefiyle geçtiğimiz yıl gerçekleşen forumda; yeni binalar, var olan binalar ve kültürel miras değeri olan binalar ile ilgili hem farklı ülkelerdeki en iyi uygulamalar sergilendi, hem de bu uygulamaların yaygınlaştırılması için izlenilen politikalar ve süreçler irdelendi. ‘Sıfır Enerji Binalar’a ulaşmak için önemli bir hizmet olan enerji tasarruflarının doğrulanması ve raporlanması amacıyla verilerin planlanması, ölçülmesi, toplanması ve analiz edilmesi sürecinin artık Türkiye’de de işletilmeye başlanmış olması ile ilgili bilgilendirme gerçekleştirildi. Enerji yönetiminin kamusal ölçekte yapılması ile kent ölçeğinde nelerin başarılabileceği katılımcılar ile paylaşıldı.

Oturumların bütününde öne çıkan olgu; toplum algısının sıfır enerji binalar, yerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, çevre gibi konuların gelecek yılların gündemi olduğunu düşündürmesiydi. Ancak; çevre felaketleri, iklim krizleri ve özellikle salgın sürecinin tetiklemesiyle birlikte “Sıfır Enerji Bina” kavramının bir gelecek projesi olmaktan öte, bugün için bir zorunluluk olduğunun açığa çıkması ile 2021 konusunun temelini, çözümü yarına bırakmak yerine “hemen şimdi” harekete geçmek oluşturdu ve 22-26 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ZeroBuild Türkiye’21’in sloganı “Right Now, GO!” - Hemen Şimdi, Harekete Geç! olarak belirlendi.

“Sıfır Enerji Binalar ortak akıl, ortak niyet ve işbirliği ile gerçekleştirilebilir”

2020 yılında ulaşılan ağ sayısını 2021 yılında iki katına çıkararak, daha geniş kitlelere, mesleklere ve yaş gruplarına ulaşılması hedeflenen forum; yeni, var olan ve kültürel miras değeri olan tüm binalar için ‘Sıfır Enerji Binalar’ın ortak akıl, ortak niyet ve işbirliği ile gerçekleştirilmesi amacıyla tüm ilgili disiplinleri işbirliğine davet ediyor. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan ZeroBuild Türkiye oturumları, paylaşılan bilgilerin algılanacağı, davranışlara yansıtılacağı ve ötesinde alışkanlıklara dönüştürüleceği etkinlikler vizyonuyla organize ediliyor.

ZeroBuild Türkiye’21 için hazırlıklar başladı

Enerji tüketiminin yüzde 30’undan fazlasından sorumlu olan binalar özelinde fosil yakıt tüketimini “sıfır”a indirecek, ülke ile birey ekonomisi, milli güvenlik ve çevre özelinde sıfır enerji binaların yaratacağı kazanımlar konusunda uzmanların yer alacağı ZeroBuild Türkiye’21, 22-26 Eylül 2021 tarihleri arasında 5 gün boyunca yine dijital ortamda, eş zamanlı simultane hizmeti ile gerçekleştirilecek.

Tüm paydaşlara bir yol haritası sunabilmenin ötesinde ülkemizin sahip olduğu mimarlık-mühendislik-malzeme-inşaat bilgisi ve üretim-sanayi kabiliyetleri ile Sıfır Enerji Binalar’a ulaşmanın aslında hiç de zor olmadığının ortaya konulacağı forum, bu yıl tüm paydaşlara “Right Now, GO!” - Hemen Şimdi, Harekete Geç! diyecek.

Zerobuild Türkiye’ye dair tüm bilgilere, sürekli güncellenen www.turkiye.zerobuild.org web sitesinden ve @zerobuildTR / ZeroBuildTürkiye sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

Comments


bottom of page