top of page

2050'ye Doğru Ülkelerin Sıfır Enerji Yol Haritaları  • ZeroBuild Forum’20 Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Forumu 121. oturumunda, ülkelerin enerji verimliliği yol haritalarını konuştuk. Fransa’dan, Kosova’dan ve Yunanistan’dan katılan uzmanlarla gerçekleştirdiğimiz oturumda, ülkelerin konuya dair çalışmaları, analizleri ve stratejik planları değerlendirildi. Avrupa’nın 2010 yılında oluşturduğu Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) ile 2018 yılından sonra yapılacak kamu binalarının ve 1 Ocak 2021’den itibaren yapılacak tüm yeni binaların neredeyse sıfır enerjili bina olması gerektiği açıklandı.

  • Fransa'dan katılan Ulusal Meterolojiv e Test Laboratuvarı Enerji Çevre Daire Başkanı Dr. Hicham Lahmidi, Fransa’da enerji verimliliği çalışmalarına on yıl önce başladıklarını, 2019’da enerji verimliliğini zorunlu hale getirdiklerini ve yol haritalarındaki asıl hedefin enerji tüketimini azaltmak olduğunu söyledi. 2015 yılında Fransa’nın 149.3 Milyon Ton enerji tükettiğini belirten Lahmidi, bu tüketimin 65 milyar $’a mal olduğunu, yüzde kırkının konutlara gittiğini söyledi ve ekledi: “Fransa’nın enerji dönüşümünde binalar bizim için birincil hedef”

  • Kosova’dan katılan Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Uzmanı Dr. Avni Sfishta ise bu direktifler doğrultusunda genel amaçlarının karbon ayak izini azaltmak ve tüm piyasayı karbonsuzlaştırmak olduğunu söyledi. Doğru gereksinimlerle yeni binalar yapılırken mevcut binaları retrofit etmeyi hedeflediklerini, fosil yakıt tüketimini azaltan çalışmalar yaptıklarını, geçiş sürecini de hesaba katarak teknolojiyi ve işgücünü de kullandıklarını ve bu bağlamda enerji verimliliğinin ilk politika çıktıları olduğunu belirtti. Yerel ve genel bazda denetim merkezleri oluşturan Kosova Hükümeti, enerji tasarrufu noktasında en büyük potansiyel nerede ise ona odaklanıyor. Bu büyük potansiyelin ise özellikle konutlarda olduğunu saptadılar.

  • Yunanistan’dan Helenik Pasif Ev Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Yük. Müh. Stefanos Pallantzas ile Yunanistan’ın enerji verimliliği yol haritası üzerine konuştuk. Pallantzas, yürürlüğe giren Avrupa programının Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve İtalya’da uygulamada olduğunu, bu programın adının ZEBRoad Show olduğunu belirtti. Yunanistan’ın ekonomik krizden dolayı EPBD’ye uyumakta geç kaldığını belirten Pallantzas, mühendislerin ve uygulamacıların eğitimlerinin öncelikli olduğunu vurguladı. Bu konuda hükümete destek verebilecekleri bir planları olduğunu da açıklayan Pallantzas, Yunanistan’ın çeşitli şehirlerinde uygulamalar ve eğitimler gerçekleştireceklerini açıkladı. Özellikle kışları sert ve/veya yazları sıcak geçiren şehirlerde örnek projeler gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Aynı zamanda mühendislerin, mimarların, müteahhitlerin, uygulamacıların ve inşaat sektörü çalışanlarının eğitiminde aktif rol aldıklarını ve almaya devam edeceklerini belirtti. Bunun için oluşturdukları üç aşamalı planı şu şekilde özetledi:

1. Eğitim Amaçlı Derslikler, tesisler ve sergi alanları oluşturdular; 2. Çeşitli iklimbölgelerine ve meslek branşlarına uygun eğitim materyalleri hazırladılar ve “mock-up”lar oluşturdular; 3. Penceresinden yalıtımına, solar panellerinden sıcak suyuna, ısı pompasından havalandırma sistemine kadar her bileşeniyle sistemin çalıştığının gözlemlenebildiği, tekerlekli gezici küçük pasif evler ürettiler. Böylece Yunanistan'ın her şehrini gezebilecek hem uygulamalı hem teorik eğitimler verebilecek, tasarımcıdan son kullanıcıya kadar herkese ulaşıp, kamuoyu farkındalığını da güçlendirebilecek bir çalışma gerçekleştirdiler. Pallantzas, “Bir pasif evi anlatacak en iyi kişi, onu yaşayandır” diyor ve ekliyor: “Hayat kalitesi ve yaşama şekli açısından konvansiyonel binalara göre çok daha iyi olan pasif evde yaşayan bir insan, bir daha konvansiyonel şartlarla yapılmış evlerde yaşamak istemiyor.”

Comments


bottom of page