top of page
Sıfır Enerji Binalar ve Enerji Hizmet Sağlayıcı Şirketler

Enerji Performans Sözleşmeleri (EPS)

Kaynakları hızla tükenmekte olan dünyamızda, nüfus artışı, küreselleşme, teknolojideki hızlı gelişme, gelir ve refah seviyesinin yükselmesi ile birlikte enerji ihtiyacının hızla artması ve buna bağlı olarak ekosistem dengesinin bozulması enerji kullanımı üzerinde yeni yaklaşımlar ortaya çıkarmıştır. Ülkeler enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji kaynak kullanımının arttırılması, enerji verimliliği ve benzeri sürdürülebilir projeler ile karbon emisyonunu azaltmayı hedeflemektedir.

 

Bu konuda yapılan çalışmalardan biride enerji performans sözleşmeleridir. Enerji danışmanlık firmaları müşteriye enerji dağıtımını iyileştirir, böylece enerji verimliliğini artırır ve bu yatırımla ilgili riskleri üstlenir.          

 

Türkiye’de enerji danışmanlık firmaları, uygulayacağı projelere enerji tasarrufu taahhüdü vermektedir. Enerji performans anlaşmaları, enerji verimliliği projeleri kapsamında elde edilen tasarruf miktarlarına bağlı olarak, verimlilik artırıcı projelere kaynak oluşturma açısından oluşturulan bir finans sistemidir.

 

EPS  sözleşmeleriyle proje öncesindeki enerji maliyetleri projeyle birlikte azaltılacak sistem maliyeti tasarrufundan karşılanacaktır.

EPS finans modelinde projede oluşabilecek ve tasarruf miktarlarını etkileyecek tüm riskler bu hizmeti veren danışmanlık firmalarına ait olup, müşterilere performansa dayalı ödeme planı çıkartılmaktadır. Böylelikle projeler kendi kazançlarından kendi maliyetlerini çıkartarak işletmelere ilk yatırım maliyeti konusunda avantaj sağlamaktadır. Bu şekilde sistemin performansı firma garantisi altında olmaktadır.

katkılarıyla...
VAT_ENERJI_LOGO.png
FUME_2.png
FUME_2.png
VAT ENERJİ-ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANINIZ
Videoyu Oynat
5.png
6.png

Enerji Performans Sözleşmesi Aşamaları

4.JPG
bottom of page