YENİ NORMALİ TASARLAMAK VE SIFIRA ULAŞMAK

Sürdürülebilirlik daha az ile daha çok yapmaktır. Dirençli ve sorumlu olmaktır. Uzun süreli yaşama gücünü geliştirmektir. Hem zihin ile hem de kalp ile gelecek için hazırlanmaktır. Sürdürülebilirlik, değişen iklim, artan nüfus ve tehlike altındaki doğal sistemler ve kaynaklar gibi 21. yüzyılın zorluklarına akıllı ve öngörülü cevaplarla karşılık verir. Sürdürülebilir bir yaklaşım içinde olmak sadece zekice bir uygulama değil, aynı zamanda ortak geleceğimiz için vazgeçilmedir. Müşterilerimizin ve toplumlarımızın, uzun vadede hazırlıklı yani akıllı çevresel ve sosyal tercihler yapmak üzere bilgi sahibi ve yetkin olmalarını istiyoruz. Bu nedenle, toplumlarımızın uygun şartlar içinde büyüyeceği mekanlar ve yerler tasarlıyoruz.

Sürdürülebilirlik için yaklaşımlar, pazarlar ve araçlar evrim geçiriyor. Hedef Net Sıfır.

Net Sıfır Karbon (NZC)

Doğru şekilde tasarlandığında net sıfır karbon bir bina, enerji yüklerini minimize etmek için ilk olarak enerji verimliliğini önceliklendirir, sonra kalan fosil yakıtları denkleştirmek ve net sıfır denklemini karşılamak için karbonsuz yenilenebilir enerjiyi (ör; solar PV) güçlendirir. Binaya hizmet veren dağıtım şebekesi ne kadar temizse, sıfır karbona ulaşmak için o kadar az yenilenebilir gerekir. NZC ile ekip, bina kapsamının dışına çıkan faktörlerden düşünülmesi gerekenler olarak; yerel ve bölgesel şebeke altyapısının durumunu, uzun vadeli iklim planlarının etkilerini ve hızla artan enerji dönüşümünü göz önünde bulundurmalıdır.

Net Sıfır Enerji (NZE)

Net sıfır enerji binaları, yıllık olarak ölçüldüğünde tükettikleri kadar enerji üreten binalar olarak tasarlanır, inşa edilirler. Genellikle NZE binalar, ihtiyaç duydukları durumda elektrik çekmek ve ürettikleri ihtiyaç fazlası elektriği şebekeye geri vermek üzere elektrik şebekesine bağlanırlar. Yıl sonunda eğer yerinde ürettikleri enerji şebekeden alınana eşit veya bundan fazla ise, bina NZE’yi başarmıştır.  Yerinde üretim her zaman değil ama sıklıkla çatıya veya solar otoparklara monte edilen fotovoltaik (PV) ile sağlanmaktadır ve bunlar mikro-şebeke sistemleri için ideal adaylardır. Enerji maliyetleri artmaya devam ederken, yatırım kararları ilk yatırım maliyetlerine karşılık giderek daha fazla şekilde uzun vadeli işletme maliyetlerinden etkilenmektedir.  Sistemdeki ve bina özelliklerindeki yatırım, gelecekteki enerji maliyetlerini dengeleyerek enerji güvenliğine ve uzun-vadeli tasarruflara dönüşecektir.   Net sıfır enerjiye ulaşan bir bina tasarlamak ve inşa etmek için tüm tasarım süreci boyunca bu amaca dikkat etmek gereklidir. İlk olarak, ekip günışığı ve termal kütle gibi pasif tasarım stratejilerini önceliklendirir. Sonra, yerinde veya tesis dışı yenilenebilir enerji opsiyonlarına bakmadan önce binanın enerji kullanımını mümkün olduğunca minimize etmek için bina kabuğu, ısıtma-havalandırma-iklimlendirme (HVAC) ve ekipmanlar gibi yüksek-performanslı bina sistemlerine bakar. Her ne kadar başlangıç stratejileri daha fazla yatırım gerektirecek olsa da enflasyon maliyetleri ile ilişkili ve uzun-vadede avantajlı bir yatırım geri dönüşü olabilir.

katkılarıyla...
STANTEC.png
FUME_2.png
FUME_2.png
Photo_1_Atlassian Sydney Headquarters.jpg
Photo_2_Sacramento Municipal Utility District_SMUD.tif
Photo_3_Building_Performance_Commissioning.tif
Photo_4_Smart Grid and Power Supply.png

ENERJİ ÇÖZÜMLERİ ŞİRKETLERİ & DANIŞMANLIK

Karbon-nötr bir dünyaya ulaşmada enerji dönüşümü hızını artırırken, enerji şirketleri kendilerini yeniden yaratıyorlar ve geleneksel enerji şirketlerinden enerji çözümleri şirketlerine dönüşüyorlar.

Enerji çözümleri şirketleri, performans bazlı enerji hizmetleri olarak aşağıdaki listedekileri de içeren 360 derece çözümler sunmaktadırlar;

 • enerji verimliliği, enerji yönetimi, tesis yönetimi,

 • solar PV, kojenerasyon/trijenerasyon, enerji depolama,

 • talep tarafı yönetimi

 • ve hatta e-mobilite.

 

Bunlara ek olarak enerji çözümleri şirketleri; kamu binaları, ticari binalar ve endüstriyel tesislerin de içinde olduğu farklı hedef müşteri segmentleri için özelleştirilmiş ve finansal çözümler ile desteklenen yaratıcı iş modelleri geliştirmekteler.

Enerji çözümleri danışmanlık şirketleri genellikle yeni teknolojiler (ör; enerji depolama, BIPV ve hidrojen), yaratıcı iş modelleri (ör; ESCO, YETA) ve geniş çerçevede finansal çözümler (ör; yeşil ürünler/hizmetler) hakkında iyi bir bilgi birikimine sahip küresel mühendislik ve tasarım şirketleridir. Uzmanlık ve deneyimleri sayesinde enerji çözümleri danışmanlık şirketleri; enerji çözümleri şirketleri, yerel ve uluslararası finansal kurumlar ve devlet kurumları/yerel otoriteler için katma değer yaratmaktadırlar.

SIFIR ENERJİYE ERİŞMEDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ÖNEMİ

Enerji verimliliği, bir bina veya endüstriyel tesisin enerji kullanımını en aza indirerek sıfır enerjiyi başarması konusunda kilit rol oynamaktadır. Sıfır enerji yolculuğunda, enerji verimliliği çalışmaları, her zaman yerinde veya tesis dışı yenilenebilir enerji üretimine göre önceliklendirilmeli ve birlikte uygulanmalıdır. İşin anahtarı ikisinin kombinasyonudur. Sıfır enerjiye, enerji verimliliği konusunda çabalamadan yalnızca yenilenebilir enerjinin payını artırarak ulaşmaya çalışmak, yenilenebilir enerji çabalarının etkinliğini azaltacaktır.

4_Stop_CLIMATE_CHANGE.jpg

Enerji Hizmet Şirketleri (ESCO) için Danışmanlık Hizmetleri

ESCO modeli, enerji verimliliği yatırımları pazarında daha geniş bir müşteri segmentine ulaşabilmek için enerji çözümleri şirketleri tarafından tercih edilen iş modellerinden biridir. Enerji verimliliği önlemlerinin kapsamı sisteme göre önemli ölçüde değişebileceği için, enerji çözümleri şirketleri teknik bakış açılarında rehberliğe ihtiyaç duyabilirler ve daha da önemlisi genellikle bir üçüncü taraf görüşü gereklidir. Bu nedenlerle, esasen bir Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) içeren ESCO hizmetlerinin pürüzsüz şekilde yürütülmesi için enerji çözümleri danışmanlık şirketleri önemli bir rol oynamaktadır. 

 • ESCOlar, bir Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) altında enerji verimliliği projelerinin tasarım ve uygulamasını içeren enerji çözümleri sunarlar.  Bir EPS anlaşmasında yatırım, sözleşme ile karşılıklı hemfikir kalınan enerji verimliliği iyileştirme seviyesi ve onun potansiyel etkilerine dayanarak ödenir.

 • ESCOlar bağımsız şirketler olabilirken, ekipman üreticileri, enerji hizmet şirketleri ve diğer enerji/mühendislik şirketleri de olabilirler.

 • Bir ESCO haline gelmek veya ESCO hizmetleri sunmakla ilgilenen şirketler için, Enerji Çözümleri Danışmanı ESCO çerçevesini oluşturarak ve eğitim sunarak danışmanlık sağlar.

 • ESCO çerçevesinin oluşturulması kapsamında, Enerji Çözümleri Danışmanı ESCO hizmetleri için ana esasları ve prosedürleri oluşturur ve farklı EPS anlaşmaları için taslakları geliştirir.

Photo_5_Shared-Savings Financial Model.png
Photo_6_Guaranteed Savings Financial Model.png
Photo_7_International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP).jpg

Ölçme ve Doğrulama (Ö&D) Hizmetleri

 

Bir enerji çözümleri danışmanlık şirketi aynı zamanda enerji verimliliği hizmetleri sunan enerji çözümleri şirketleri için bağımsız Ölçme & Doğrulama (Ö&D) hizmetleri de sağlayabilmektedir.

 • Ö&D, bir enerji tasarruf önleminin hayata geçirilmesinin sonucu gerçekleşen enerji tasarruflarının doğrulanması ve raporlanması için planlama, ölçme, veri toplama ve analiz etme sürecidir.

 • Ö&D, bir enerji verimliliği projesinden kaynaklı yatırımın geri dönüşünün ve faydalarının doğru olarak belirlenebilmesi için gereklidir.

 • Uluslararası Performans Ölçme ve Doğrulama Protokolü (IPMVP), herhangi bir iyi Ö&D prosesinde temel olan ortak ilkelerin ve şartların yapısal bir sunumunu temsil eder.

 • Tasarrufların nasıl doğrulanarak sözleşmesel tasarruf garantisi sağlandığının ve bununla ilişkili ödemelerin nasıl onaylandığının Ö&D planı ile tanımlandığı performans sözleşmeleri projelerinde, sözleşmeye bağlı bir Ö&D planının son sözleşme onayının bir parçası olarak ve/veya proje enerji tasarruf önlemleri uygulanmadan önce geliştirilmesi ve karşılıklı kabul edilmesine ihtiyaç vardır.

 • Enerji Çözümleri Danışmanı, uygulanan enerji verimliliği projeleri için ve özellikle de bir EPS anlaşmasının olduğu durumda bağımsız/üçüncü taraf olarak Ö&D hizmetleri sunar.

 • Ö&D hizmetleri, farklı türde Ö&D planları ve raporları (tasarruf raporları) için taslaklar oluşturmak, Ö&D planlarının IPMVP metodlarına, prosedürlerine ve ilkelerine uygunluğunu gözden geçirmek, Ö&D raporlarının Ö&D planlarına ve IPMVP metodlarına, prosedürlerine ve ilkelerine uygunluğunu gözden geçirmek ve Ö&D eğitimleri sunmak gibi hizmetleri içermekle birlikte bunlar ile sınırlı değildir.