top of page
Sıfır Enerjili Binalar ve Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri

Bugünün işletmeleri, ister sanayi kuruluşu olsun ister ticari binalar veya konutlar, kaynak yaratma konusunda her zamankinden daha çok riskle karşı karşıyadırlar. İşletmelerin giderek daha çok zorlandıkları kaynak yaratma sorunsalının en temel çözümlerinden birisi de enerji verimliliği potansiyelinin tespit edilmesi ve bu potansiyelin değerlendirilerek hayata geçirilmesidir. Günümüzde birçok işletme, sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında, üretimin her safhasında verimliliği ve üretkenliği ele alırken, enerji verimliliği de bu çalışmaların ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Enerji verimliliği, işletmelerin elinin altında bulunan ve yapıdan yapıya değişkenlik arz eden, önemli düzeyde potansiyeli bulunduğu kabul edilen bir kaynaktır. Bu kaynağa, işletme içerisinde yer alan potansiyel bir rezerv gözüyle de bakılabilir. Önemli olan onun sürdürülebilir bir şekilde üretim süreçlerine dâhil edilerek girdi veya diğer maliyetlerin azaltılmasına imkân sağlanmasıdır.

Enerjinin verimli kullanılması yoluyla; enerji maliyetlerinin ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, daha yaşanabilir bir çevrenin inşa edilebilmesi gibi önemli sonuçların elde edileceği tartışılmaz bir gerçektir.

Enerji verimliliği danışmanlık şirketleri, tüm binaların çeşitli hizmetler için kullanmak zorunda oldukları enerji miktarının sıfıra daha fazla yaklaşmasını amaçlamaktadır. Bu konuya özel uzman kadroları, sahip oldukları teknik ve finansal altyapılarıyla hizmet sağlayarak, işletmelerin ellerinin altında bulunan kaynak potansiyelini ortaya çıkarma noktasında onlara rehberlik etmektedirler.

Bu bağlamda enerji etütleriyle binalardaki potansiyel yatırımları öne çıkartan teknik ve finansal yaklaşımları raporlamakta, verimlilik artırıcı projelerle birlikte mühendislik tasarımları geliştirmektedirler. Ülkemizde 15 yıl boyunca daha da güçlenen yapılarıyla birlikte, uygulamalara ve buna paralel olarak da enerji performans sözleşmelerine taraf olmaktadırlar.

Daha sürdürülebilir bir gelecek inşası ve daha temiz bir dünya için enerjiyi daha verimli kullanmanın zorunluluk olduğu binalarda, sıfır enerjili binalar farkındalığı artırma noktasında önemli katkı sunmaktadır. Bu noktada enerji verimliliği danışmanlık şirketleri, hizmet verdiği alanlarda üzerine düşeni en iyi şekilde yerine getirme misyonuyla hareket etmekte ve sıfır enerjili bina konseptini sonuna kadar desteklemektedirler.

katkılarıyla...
ENVE_LOGO.png
FUME_2.png
FUME_2.png
4.jpg
bottom of page