top of page
Sıfır Enerji Binalar'da Kuru Duvar'ların Rolü

Yapı sektörü ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli kendini yeniliyor. Her geçen gün daha düşük enerji tüketimi sağlayacak yeni ürünler ve çözümler üretiliyor ve üretilmeye de devam edecek. Kaynaklar azalmaya başladıkça yalıtım bilinci ve farkındalığı ön plana çıkmaya başladı ve bu farkındalıkla hareket eden kişiler ve sektörler üzerlerine düşeni yapma çabasına girdi.

Yapılardaki yaşam alanlarının ısıtılmasını ya da soğutulmasını sağlamak amacıyla harcanan enerjinin en aza indirilmesi için yapı sektörü üstüne düşen görevi yerine getiriyor ve serktöre çözümler sunuyor. Yapılardaki ısı kayıplarının %40’ına yakını dış cephe duvarlarından kaynaklanmaktadır. Isıtma-soğutma giderlerinin indirilmesi için dış cephe duvarlarının daha yalıtımlı yapılması, dolayısıyla daha kalın yalıtım malzemesi kullanılması önem kazanıyor.  Şu an ülkemizde yapılan yalıtımın kalınlığı 4-5 cm ortalamalarındadır. Avrupa’da ise 10-12 cm aralığında yer almaktadır.

Kuru duvar sistemleri daha kalın yalıtım malzemelerinin kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Peki Kuru Duvar nedir? Kuru Duvarlar en basit ifade ile herhangi bir harç kullanılmadan, belirli ebatlarda ve kalınlıklardaki levhaların profillere sabitlenmesi ile oluşturulan sistemlerdir.

Kuru duvar sistemleri profil boşluğuna yerleştirilen mineral yünler sayesinde ısıl iletkenliği düşük duvarların tasarlanmasına imkân sağlamaktadır. Ayrıca dış cepheye bakan kuru duvar levhası (BoardeX gibi) üzerine uygulanan ilave yalıtım ile birlikte toplam 35 cm kalınlıkta yalıtım malzemesi uygulanmış bir dış cephe duvarı da tasarlanabilmektedir.

katkılarıyla...
DALSAN_LOGO.png
FUME_2.png
FUME_2.png
1.jpg
FUME_2.png
FUME_2.png
2.jpg

Kuru duvar sistemleri mevcut binaların dış cephe duvarlarında 25 cm kalınlığa kadar yalıtım yapılmasının da önünü açar. Mevcut duvar üzerine yapılan giydirme cephe imalatlarında ise BoardeX’in altında kalan profil boşluğuna ve BoardeX’in yüzeyine uygulanan yalıtım malzemesi ile bu kalınlıklara ulaşılabilir. Böylece kuru duvar sistemleri sadece yeni tasarlanan yapılar için yalıtım çözümleri üretmekle kalmaz; aynı zamanda  mevcut yapılardaki yalıtım sorunlarına da çözüm sunar.

Aşağıdaki tabloda karkas içinde sadece 12,5 cm kalınlıkta bir dış cephe duvar kesitiyle 0,16 W/m2.K ısıl iletkenlik değerine ulaşılabildiği görülmektedir. Üstelik bu denli düşük bir ısıl iletkenlik değeri 53,48 kg gibi minimum sınırlardaki karbon salımı ile oluşmaktadır.

Kuru Duvarlar ile Düşük Karbon Salımı

Kuru duvar sistemleri, geleneksel duvarlar ile karşılaştırıldığında daha düşük karbon salımı yaptığı görülmüştür.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Yrd Doç. Dr. Çağla Meral tarafından 20 Mart 2015 tarihinde yayınlanan, “Türkiye ‘de yaygın olarak kullanılan yük taşımayan duvar sistemlerinin küresel ısınma potansiyelleri” isimli araştırma raporuna göre, ülkemizde yaygın olarak kullanılan geleneksel duvar sistemlerinin, kuru duvar sistemlerine göre daha fazla karbon salımı yaptığı görülmektedir.

Bu araştırma raporuna göre hesaplamalar yapıldığında örneğin Ankara ilindeki eşdeğer ısı geçirgenlik değeri için kuru duvar sistemleri ile geleneksel duvarlar karşılaştırıldığında %44 ‘e kadar daha az karbon salımı yaptığı görülmektedir.

4_Stop_CLIMATE_CHANGE.jpg

Bu oran iç duvarlarda ise %52 ‘ye kadar ulaşmaktadır. Dolayısıyla yapıların tasarımının en baştan kuru duvarlar ile tasarlanması, yapıyı oluşturacak olan duvar malzemesinin üretiminden itibaren enerji tasarrufuna başlamayı sağlamaktadır.  Alçı esaslı kuru duvar malzemeleri daha az enerji kullanan, daha düşük karbon salımı yapan ürünlerdir.

 

1 kwh ısı enerjisi için 0,19 kg.CO2 karbon salımı olduğunu varsayarsak bu tasarruf yılda yaklaşık 11,5 milyar kwh’lik bir enerjinin üretilmesindeki karbon salımına eşittir.

Özetle; kuru duvar sistemleri ile tasarlanan yapılar daha üretim esnasından başlayarak enerji tasarrufuna katkı sağlamaktadır. Kuru duvar sistemleri, sağladığı yangın ve ses yalıtımı performanslarına ek olarak yapıya gelen yükü de hafifletmektedir. Dünyada 1894 yılından bu yana yapılarda yer alan alçı levha sistemleri sağladığı bu performanslar sayesinde ülkemizde de tasarımcılar için çözüm, son kullanıcılar için ise  kaliteli ve güvenilir yaşam alanları sunmaktadır.

3.jpg
FUME_2.png
FUME_2.png
5.jpg
4.jpg
6.jpg
bottom of page