top of page
Karbon Emisyonlarını Düşürmek için Sıfır Enerjili Binalar

Sıfır Enerjili Binalar, bina içi enerji verimliliğinin sağlanması ve yıllık enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasının muhteşem bir kombinasyonudur. Avrupa Birliği’nin, sektörel bazda enerjiyi etkin kullanma yöntemleri üzerine olan çalışmalarının sonucu olarak, 2020 İklim ve Enerji Paketi, ulusal bazda 3 önemli amaç taşımaktaydı;

 

 1. 1990 seviyelerine göre sera gazı emisyonunu minimum %20 oranında azaltmak,

 2. bu paketin geçerli olduğu Avrupa Birliği ülkelerinin yıllık enerji ihtiyaçlarının minimum %20’sini yenilenebilir enerjiden karşılanması

 3. enerji verimliliğinde yine minimum %20 oranında gelişme göstermek (“20-20-20 Targets”)[1].

Birçok Avrupa ülkesi bu hedeflere 2018 yıllarına gelindiğinde ulaşmıştı. Benzer şekilde 2030 hedefleri olan, sera gazı emisyonunun minimum %40 oranında azaltılması, enerji ihtiyacının minimum %32’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması ve enerji verimliliğinin de yine minimum %32,5 oranında gelişme gösterilmesi limitlerine hız kesmeden yaklaşılmaktadır[2].

Net sıfır karbon binalar ise, yıllık enerji ihtiyaçlarının herhangi bir karbon emisyonuna neden olmadığı binalardır. Bu binalar mümkün olduğu kadar az enerji kullanmak üzere dizayn edilmiş ve yapılmış binalardır. Binanın operasyonu için gerekli olan az miktardaki enerji de binaya entegre edilmiş olan yenilenebilir enerji kaynağından elde edilmektedir[3]. Avrupa Birliği sera gazı emisyonlarını 2050 yılında, 1990 seviyelerine göre %80 oranında düşürmeyi hedeflemektedir. İnşaat ve bina sektörleri enerji kaynaklı CO2 salınımının %39’undan sorumlu görülmektedir[4].

Şehirler ve şehir yaşamı küresel CO2 emisyonlarının %70’inden sorumludur. CO2 emisyonlarının yüksek bir miktarı yine binaların enerji ihtiyaçlarından kaynaklıdır. Konut ve ticari amaçlı kullanılan binalar, ihtiyaç duydukları enerjinin büyük bir oranını ısıtma, soğutma, aydınlatma ve enerji ile çalışan cihazlar için kullanmaktadırlar[5]. Ek olarak, konutlarda yaşayan insanların enerji verimliliği konusundaki bilinçleri ve hassasiyetleri, daha az enerji kullanımı ve dolayısıyla daha az sera gazı emisyonu konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Bu değişkenlerin tamamı sıfır enerji hedefine katkıda bulunmaktadır. Ancak, hava geçirmez, yüksek yalıtımlı bir bina kabuğu, enerji verimliliğinin kalbidir.

katkılarıyla...
BETEK_LOGO.png
FUME_2.png
FUME_2.png
FINAL_ENERGY_CONSUMPTIONS.jpg
FUME_2.png
FUME_2.png
1-eng.jpg

Bina enerjisinin büyük bir oranı, bina içerisinde yaşayan insanların ısıtma ve soğutma ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Bu nedenle, ısıtılmış ve/veya soğutulmuş havanın içeride tutulması, aşırı enerji kullanımını önler. Isı yalıtımının avantajları;

 • Düşük enerji maliyetleri

 • İçeride yaşayanlar için yüksek konfor, sağlık ve verimlilik

 • Pozitif çevre etkileri

 • Güvenilir ve karşılanabilir işlemler

 • Binanın / konutların değer kazanması

 • Geliştirilmiş enerji güvenliği

 

Sıfır enerjili binaların elde edilmesi yolunda ilerlerken, Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri’nin (ETICS) uygulanması önemli ve en kolay operasyondur. 17 yıldır Türkiye’nin en büyük ETICS üreticisinden alınan verilere göre sadece 175milyon m2 ısı yalıtımı uygulaması ile 17 milyon ton sera gazı emisyonu önlenmiştir.

Enerji verimliliği ve Sıfır Enerjili/Sıfır Karbon Binalar, Paris Anlaşması’nda belirlenen iklim hedeflerinin başarılması için anahtar çözümlerdir. Dünya, 2050 yılında küresel sıcaklık artışını 2⁰C’ın altında tutmalıdır. Literatüre göre, her bir ton CO2 emisyonu, buzulların yaz aylarındaki buz kabuğunda 3m2 küçülmeye neden oluyor. Bu durumda endişe verici soru akıllara geliyor: “Buzullar buzsuz ilk yazını ne zaman yaşayacak?”[6]

Referanslar:

 1. https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en

 2. https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en

 3. https://newbuildings.org/making-the-transition-from-zero-energy-to-zero-carbon-building-policies/

 4. Principles for nearly Zero-Energy Buildings, Buildings Performance Institute Europe (BPIE), 2011

 5. Zero Energy in the Built Environment: A Holistic Understanding, Appl. Sci. 2019, 9, 3375; doi:10.3390/app9163375

 6. https://interactive.carbonbrief.org/when-will-the-arctic-see-its-first-ice-free-summer/

bottom of page