top of page
Yeşile Duyarlı Beton

Sürdürülebilir Beton Konsepti

 

İnşaat faaliyetlerinin yüksek hacmi, özellikle hammadde temini için inşaat piyasası üzerinde önemli bir baskı oluşturmaktadır. İnşaat faaliyetlerindeki bu artış, doğal kaynakların işlenmemiş materyallerin tükenmesine ve büyük miktarlarda sera gazı yayılmasına neden olmakta ve bu da çevresel sürdürülebilirlik üzerinde büyük etkiye sahip olmaktadır. Beton altyapı ve bina inşaatında yüksek oranda kullanıldığından, çimento ve agrega temini büyük bir endişe kaynağıdır.

 

Öte yandan, beton yapıların yıkılması ve diğer işlemler sırasında büyük miktarda inşaat, yıkım ve hafriyat atıkları, dolgu malzemeleri, tozlar vb. ortaya çıkmaktadır. Bu atıkların bertaraf edilmesi de çevre üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

 

Tüm bu faktörler nedeniyle, çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomi, inşaatın giderek daha önemli bir parçası haline gelmektedir.

 

Sürdürülebilir Beton konsepti, performans hedeflerini karşılamak veya aşmak için ihtiyaca özel hazırlanmış kimyasal katkılar, tamamlayıcı çimento esaslı malzemeler, çimento esaslı olmayan dolgu maddeleri ve geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanıldığı, optimize edilmiş oranlara sahip, çevre dostu, uygun maliyetli bir betondur.

 

Sürdürülebilir beton konseptini kullanmanın sürdürülebilirlik kriterleri üzerindeki olumlu etkisi, sertifikalı eko-verimlilik analiz raporu ile Sürdürülebilir Beton karışımlarının ekonomik ve ekolojik etkisini ölçtüğü ve bir yaşam döngüsü değerlendirmesi ile yaşam döngüsü maliyetlerini birleştirmesidir.

1-) Sürdürülebilir Beton Teknolojisi – Betonda Yenilik

 

Sürdürülebilir Beton, çimento esaslı ve çimentosuz tamamlayıcı malzemeleri dikkatlice tasarlanmış kimyasal katkılarla birleştirerek, atık olarak nitelendirilen, kullanılabilir yan ürünlerden beton yapılması teknolojisidir.

 

Sonuç, müşterileri memnun etmek için gereken dayanım, dayanıklılık ve operasyonel faydaların yanı sıra rekabetçi kalabilmek için gereken ekonomik ve çevresel faydalara sahip bir betondur. Sürdürülebilir Beton, performanstan ödün vermeden betonun ekolojik etkisini azaltmanın bir yoludur.

 

Sürdürülebilir Beton teknolojisi özelleştirilmiş, etkileşimli bir Eko-Verimlilik Analizi programı ile betonun ekolojik ve ekonomik faydalarını ölçmek ve inşaat sektörü için katma değer yaratmak için geliştirilmiştir. Eko-Verimlilik Analizi, beton üretimi yoluyla hammaddelerin çıkarılmasıyla başlayan Sürüdülebilir Betonun beşikten kapıya bir incelemesidir.

katkılarıyla...
MBS.png
FUME_2.png
FUME_2.png
1.jpg
FUME_2.png
FUME_2.png
Master Builders Solutions -- Connected to succeed

Master Builders Solutions -- Connected to succeed

Videoyu Oynat

1.1 Eko-Verimlilik Analizine Giriş

 

Eko-Verimlilik Analizi (EVA), sürdürülebilir inşaat uygulamalarını sağlamak için kullanılabilecek stratejik bir çevresel yaşam döngüsü değerlendirmesidir. Eko-Verimlilik Analizi, bir yaşam döngüsü değerlendirmesini (YDD) yaşam döngüsü maliyetleriyle (YDM) birleştirir.

Belirlenmiş müşteri getirileri veya işlevsel birimle ilişkili çevresel ve ekonomik etkiler, tüm yaşam döngüsü boyunca belirlenir.

 

EVA, beton karışımlarının göreceli ekolojik ve ekonomik etkilerini karşılaştırır ve en az çevresel etkiye sahip en iyi performans gösteren, en ekonomik beton karışımını belirler.

Eko-Verimlilik Analizi, enerji tüketimi, emisyonlar (hava, su ve katı atık), toksisite potansiyeli, risk potansiyeli, hammadde tüketimi ve arazi kullanımı dahil olmak üzere, beton bileşenlerin ve karışım oranlarının çevresel etki kategorileri üzerindeki etkilerine odaklanır.

Ek olarak, Master Builders Solutions, müşterilerimiz için en yüksek değerli ürüne özel EPD'yi üretir ve bu da müşterilerin ve projelerin LEED gereksinimleri altında ekstra puan almasına yardımcı olur.

2-) Sürdürülebilir Beton Karışımı Optimizasyon Aracı

 

Sürdürülebilir Beton karışımı optimizasyon hizmeti, belirli bir uygulama için performans hedeflerinin seçilmesiyle başlar. Daha sonra yerel olarak mevcut hammaddeleri analiz eder, belirlenen malzemelerdeki çimento, tamamlayıcı çimento esaslı Beton, dolgu maddeleri ve geri dönüştürülmüş malzeme teknolojisinin reaktivite seviyelerini belirler ve bunların performansını lokal olarak formüle edilmiş kimyasal katkılarla eşleştirir.

 

Tescilli, gelişmiş karışım optimizasyon yazılımı ve oranlama uzmanlığının kombinasyonu, ekonomik ve ekolojik olarak optimize edilmiş, müşteriye ve uygulamaya özel bir karışım tasarımı ile sonuçlanır.

4_Stop_CLIMATE_CHANGE.jpg

3-) Sürdürülebilri Betonun Faydaları

 

Sürdürülebilir Beton maliyet, estetik, performans ve çevresel etki için optimize edildiğinden, tüm inşaat ekibi tarafından birçok somut fayda gerçekleştirilebilir.

 

Beton Üreticisi:

 • Optimize edilmiş ve ekonomik beton bileşimi maliyeti

 • Daha hızlı transmikser boşaltma süresi – daha iyi filo kullanımı

 • Betonda istenen priz süresi, kıvam koruma, ve dayanım performansı

 • Şantiyede betona su eklenmemesi– daha az performans sorunu/gerima su ilavesi nedeni ile daha az şikayet talebi

 

Müteahhit:

 • Yüksek Akışkanlığı sahip beton

 • İyi işlenebilirlik, pompalama ve yüzey bitiş özelliği

 • Daha hızlı betonu yerleştirme ve üretim

 • Stabil Beton Performansı

 

İşveren:

 • İstenen estetik ve kalıcılık performansı

 • Daha düşük büüzlme ve çatlama potansiyeli

 • Leed skorlarına katkıda bulunması

 

Çevre Ajansları/Toplulukları:

 • Üretilen beton birimi başına daha az çimento kullanımı ve dolayısıyla daha az enerji ve CO2 emisyonu

 • Daha az katı atık sahası için hedeflenen yan ürün malzemesi

 • Daha az genel çevresel etkiyi etkileme

FUME_2.png
FUME_2.png

4-) Projeler ve Başarılar

 

Sürdürülebilir Beton konsepti dünya çapında birkaç proje kullandı: Amerika Birleşik Devletleri, Katar, Rusya, Mısır, Umman, Suudi ve BAE.

 

Başlıca Projeler Şunlardır:

 

 • One World Trade Center (New York)

 • 432 Park Avenue

 • 99 Church

 • Signature project (56 Leonardo Tower)

 • Al Wakra Stadium (2022 World Cup Stadium) Qatar.

 • Ahli Bank (Egypt)

 • Uptown Tower (UAE)

 • Congress Hall (Russia)

 • Red Sea (Saudi)

bottom of page